Tarun Bharat

अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप आहे !

Related Stories

प्राणी एकटाच जन्मास येतो व एकटाच मरण पावतो

Amit Kulkarni

मौनाची शक्ती फार मोठी आहे

Tousif Mujawar

इंद्रिय ताब्यात ठेवणे यालाच संयम किंवा इंद्रियानिग्रह म्हनतात.

Omkar B

पुस्तकांसारखा मित्र नाही

Tousif Mujawar

आधी करावे, मग सांगावे

Archana Banage

1. मनुष्याने आपण होऊन आपला उद्धार करावा.

Omkar B