तरुण भारत

अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप आहे !

Related Stories

ध्येयाचा नंदादीप अखंड तेवत ठेवावा

Rohan_P

शहाणा शत्रू पत्करला पण मूर्ख मित्र नको

Rohan_P

अंथरुण पाहून पाय पसरावे

Rohan_P

जेथे प्रेम आहे तेथे हक्काचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

Rohan_P

संपूर्णपणे दैवावर विसंबून राहणारा नाश पावतो

Rohan_P

वीर पुरुष दैवाची कास धरुन बसत नाही

Rohan_P
error: Content is protected !!