Tarun Bharat

अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप आहे !

Related Stories

व्यक्ती तितक्या प्रकृती

Rohan_P

बुद्धी आणि अभ्यास यानुसार विद्येचे फळ मिळते

Rohan_P

जे काम आज करता येणे शक्य आहे ते उद्यावर ढकलू नये

Rohan_P

ज्याचे मन स्त्री-लंपट आहे, त्याच्या विद्येचा काय उपयोग

Amit Kulkarni

जे सूर्याला दिसत नाही ते कवी पाहू शकतात

Rohan_P

जेवणातील मिठाप्रमाने गप्पागाष्टीत विनोद असावा

Rohan_P
error: Content is protected !!