Tarun Bharat

कन्या ही दुसऱयाची ठेव आहे

Related Stories

भविष्य विचारण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने भविष्य घडवावे.

Omkar B

दीर्घसूत्री म्हणजे चेंगट माणसाचा नाश होतो

Tousif Mujawar

मन म्हणजेच मनुष्य

Tousif Mujawar

जेवढे बोलता त्याच्या दुप्पट करा

Tousif Mujawar

सामान्य लोक आपण वेळ कसा घालवावा याचा विचार करतात, पण बुध्दीमान लोक त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करतात.

Omkar B

झुने ते सर्वच चांगले नाही

Patil_p