Tarun Bharat

केवळ पैशाच्या जोरावर शिक्षण मिळविने अशक्य.

Related Stories

ज्ञानात मिळते तेवढे परम सुख अन्य कशातही नाही.

tarunbharat

अशुभ गोष्टी पुढे ढकलाव्या

Tousif Mujawar

त्वेशाने बोलून राग शांत होत नाही

Tousif Mujawar

वार्धक्याने सुंदर रुपाचा, तर अहंकाराने ऐश्वर्याचा नाश होतो

Tousif Mujawar

भविष्य विचारण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने भविष्य घडवावे

Tousif Mujawar

श्रेष्ठ पुरुषाचे अनुकरण सर्व लोक करतात

Tousif Mujawar