Tarun Bharat

जर सगळेच गुरु झाले, तर शिष्य कोण होणार ?

Related Stories

भरलेला खिसा हा माणसाला नेहमी दुनिया दाखवतो, रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो

Tousif Mujawar

आणि क्षमा हे जीवनाचे खरे अलंकार.

Omkar B

लाज सोडली की सदा सुख

Tousif Mujawar

यत्न करणारा नाश पावत नाही

Tousif Mujawar

वासनारुपी नदी शुभ व अशुभ अशा दोन्ही मार्गाने वाहते

Tousif Mujawar

जेथे प्रेम आहे तेथे हक्काचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

Tousif Mujawar