Tarun Bharat

जीवनातील अंधःकार नाहीसा करणारी ज्योति म्हणजे हास्य

Related Stories

लिंबाच्या झाडातून कधी मध पाघळत नाही

Tousif Mujawar

परावलंबी जिणे कष्टदायक

Tousif Mujawar

आपल्या शत्रूपक्षाचे मूळच पहिल्याने तोडून टाकावे

Tousif Mujawar

प्रिय गोष्ट किंवा व्यक्ती प्रतिक्षणी अधिकच सुंदर वाटते.

Archana Banage

दया म्हणजे सर्वांना सुख व्हावे अशी इच्छा

Tousif Mujawar

कृतघ्नतेसारखे दुसरे पाप नाही

Tousif Mujawar