Tarun Bharat

जे काम आज करता येणे शक्य आहे ते उद्यावर ढकलू नये

Related Stories

कन्या ही दुसऱयाची ठेव आहे

Tousif Mujawar

स्वादिष्ट गोड पदार्थ एकटय़ानेच खाऊ नयेत

Tousif Mujawar

सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, काही सोडून द्यावे लागतात.

Omkar B

मौन ही काही वेळा फरिणामकारक टीका ठरते

Tousif Mujawar

खरोखर निःस्वार्थी, प्रेमळ असे लोक अत्यंत दुर्लभ

Tousif Mujawar

चांगला विचार स्फुरला की, लगेच तो कृतीत आणावा

Patil_p
error: Content is protected !!