Tarun Bharat

जे परतंत्र ते खरे दुःख

Related Stories

सुविचार केवळ वाचु नयेत, स्वत:च्या आचरणात आणावेत

Tousif Mujawar

अतिलोभ हे अनर्थाचे ठेव आहे

Tousif Mujawar

धर्माचा आणि तत्वज्ञानाचा प्रारंभ दुःखामुळे झाला आहे

Tousif Mujawar

पेरल्याशिवाय उगवत नाही

Tousif Mujawar

खडकावर पडलेला अग्नि आपोआप विझतो

Tousif Mujawar

मरणाबरोबर वैर संपवावे

Patil_p