Tarun Bharat

जे परतंत्र ते खरे दुःख

Related Stories

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका

Tousif Mujawar

इंद्रिय ताब्यात ठेवणे यालाच संयम किंवा इंद्रियानिग्रह म्हनतात.

Omkar B

खाणेपिणे सांभाळले की प्रकृती सुधारते

Tousif Mujawar

पुष्कळ आहार करणाऱ्याने एकांतात जेवावे

Tousif Mujawar

आपले मन प्रसन्न, तर जग प्रसन्न वाटते

Tousif Mujawar

गुणांचे कौतुक करताना कंजूषपणा करु नये

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!