Tarun Bharat

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात

Related Stories

आधी कष्ट मग फळ, कष्ट नाही ते निष्फळ

Tousif Mujawar

लांडग्याप्रमाणे शत्रुवर अचानक हल्ला करावा

Tousif Mujawar

शंकारहित ज्ञान तेच समाधान

Tousif Mujawar

सुखानंतर दुःख आणि दुःखानंतर सुख आळीपाळीने येतात

Tousif Mujawar

प्रार्थना ही धर्माचा पाया आणि नंदनवनाची किल्ली आहे

Tousif Mujawar

मन जिंकले की सर्व इंद्रिये जिंकणे सुलभ

Tousif Mujawar