Tarun Bharat

दया म्हणजे सर्वांना सुख व्हावे अशी इच्छा

Related Stories

पापाच्या व दंडाच्या भयानेच लोक सदाचरण करतात

Tousif Mujawar

इंद्रिय ताब्यात ठेवणे यालाच संयम किंवा इंद्रियानिग्रह म्हनतात.

Omkar B

मनी असे ते जनी दिसे

Tousif Mujawar

वचर अच्चर आणि आचार यात एकता असावी

Tousif Mujawar

अहित करणारा नातेवाईक हा शत्रूच

Tousif Mujawar

वाईट किंवा चांगले विधि लिखित कोण टाळू शकेल

Tousif Mujawar