Tarun Bharat

दीर्घोद्योग, दृढनिश्चय व ईश्वरीकृपा हे कार्यसिद्धीचे मूळ

Related Stories

आयुष्यातला खरा आनंद भावनेच्या ओलाव्यात असतो

Tousif Mujawar

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय दगडाला देवपण येत नाही.

Omkar B

वेळेचा सदुपयोग करावा

Tousif Mujawar

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय देवपण येत नाही

Tousif Mujawar

वार्धक्याने सुंदर रुपाचा, तर अहंकाराने ऐश्वर्याचा नाश होतो

Tousif Mujawar

यथा राजा तथा प्रजा.

Omkar B