Tarun Bharat

दुर्जनांची संगती सुलभ परंतु सत्संगमार्ग दुर्लभ

Related Stories

आदर्श गृहिणी हाच घराचा खरा अलंकार

Rohan_P

जेवढे बोलता त्याच्या दुप्पट करा

Rohan_P

लांडग्याप्रमाणे शत्रुवर अचानक हल्ला करावा

Rohan_P

कामासक्ताला ना भय ना लज्जा

Rohan_P

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो

Rohan_P

रक्ताच्या नात्यापेक्षा अंतःकरणाची नाती अधिक श्रेष्ठ

Rohan_P
error: Content is protected !!