Tarun Bharat

दुर्भागी मनुष्य जेथे जाते तेथे संकटे गरुड होत नाही

Related Stories

मनभर चर्चेपेक्षा कणभर आचरण श्रेष्ठ

Tousif Mujawar

मनी असे ते जनी दिसे

Tousif Mujawar

नुसती भगवी वस्त्र धालणे म्हणजे संन्यास नव्हे

Tousif Mujawar

चोराच्या मनात चांदणे

Tousif Mujawar

कामासक्ताला ना भय ना लज्जा

Tousif Mujawar

पंडित लोक सार तेवढे घेतात

Tousif Mujawar