Tarun Bharat

परमेश्वराचे नाव सहज उच्चारले तरी ते पातके नाहीशी करते

Related Stories

प्रेमापासून प्रेरणा घेतलेले आणि ज्ञानाचे मार्गदर्शन लाभलेले जीवन हे उत्तम जीवन असते.

admins

मार्ग शोधा अथवा मार्ग तयार करा

Tousif Mujawar

चित्र ही हाताची कृती, तर चरित्र ही मनाची

Tousif Mujawar

आपले मन प्रसन्न, तर जग प्रसन्न वाटते

Tousif Mujawar

काहीतरी कारण असल्यावाचून कोणाचे कोणावर प्रेम नसते

Tousif Mujawar

जो पितरांचे नित्य रक्षण करतो, त्यालाच पुत्र म्हणतात

Tousif Mujawar