Tarun Bharat

प्रसंगानुसार शत्रूशीही मैत्री आणि मित्राशीही विरोध करावा

Related Stories

वय वाढले म्हणजे गुण वाढतात असे नाही.

Omkar B

आपण काय वाचावे, हे फारच थोडय़ांना नळते

Tousif Mujawar

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते

Tousif Mujawar

मोहाचा पहिला क्षण ही पापाची पहिली पायरी असते

Tousif Mujawar

पराक्रमाचा अभिमान असावा, अन्माद नसावा

Tousif Mujawar

उजव्या हाताने केलेले दान डाव्या हातालाही कळू देऊ नका

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!