Tarun Bharat

प्रेमापासून प्रेरणा घेतलेले आणि ज्ञानाचे मार्गदर्शन लाभलेले जीवन हे उत्तम जीवन असते.

Related Stories

संन्याशांना वैरोग्य हा बंधू आणि संसार हा शत्रू वाटतो

Tousif Mujawar

वेळ वाया घालविणे ही मोठी चूक आहे

Tousif Mujawar

आनंद सर्वव्यापी आहे, पण तो अनुभविता आला पाहीजे

Patil_p

दरिद्री माणसांचे मनोरथ उत्पन्न होतात व नष्ट होतात

Tousif Mujawar

योग्य मसलतीवर विजय अवलंबून असतो

Tousif Mujawar

संशयितांवर कधीही विश्वास ठेवू नये

Tousif Mujawar