Tarun Bharat

भरलेला खिसा हा माणसाला नेहमी दुनिया दाखवतो, रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो

Related Stories

भीड भिकेची बहीण

Patil_p

क्रोध हा तप, दान आणि अन्य सर्व शुभ गोष्टींचा नाश करतो

Tousif Mujawar

पापाच्या व दंडाच्या भयानेच लोक सदाचरण करतात

Tousif Mujawar

अज्ञ मनुष्य परिणामाचा विचार न करता अनेक कामे करतो

Tousif Mujawar

सतत दक्ष न राहिल्यास मिळालेले स्वातंत्र्य टिकत नाही

Tousif Mujawar

शत्रूचेसुद्धा गुण घ्यावे आणि गुरुचे दोष निंद्य मानावे

Tousif Mujawar