Tarun Bharat

भविष्य विचारण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने भविष्य घडवावे.

Related Stories

मातेसारखे छत्र नाही, मातेसारखी गती नाही

Tousif Mujawar

आपली आई आणि जन्मभूमी स्वर्गाहून श्रेष्ठ आहेत

Tousif Mujawar

काळजी घ्यावी, पण काळजी करु नये

Tousif Mujawar

जे अपल्या स्वाधीन तेच खरे सुख

Tousif Mujawar

जीवन हे विचार, अनुभव आणि श्रध्दा यांचे घनफळ आहे

Tousif Mujawar

धीराचे लोक मोठय़ा कामात कधी खचून जाता नाहीत

Tousif Mujawar