Tarun Bharat

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Related Stories

खाणेपिणे सांभाळले की प्रकृती सुधारते

Tousif Mujawar

क्रोध हे अनर्थाचे मूळ

Tousif Mujawar

आपल्याला जे अनिष्ट ते दुसऱयाविषयी करु नये

Tousif Mujawar

मोकळ्या मनाच्या माणसांची मैत्री जमते

Tousif Mujawar

माणुसकीचा ओलावा पैशाच्या उबेपेक्षा श्रेष्ठ असतो.

tarunbharat

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

Omkar B