Tarun Bharat

राजवाडय़ावर बसला म्हणून कावळा गरुड होत नाही

Related Stories

दीर्घसूत्री म्हणजे चेंगट माणसाचा नाश होतो

Tousif Mujawar

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात

Tousif Mujawar

उद्योग म्हनजे स्वर्ग तर आळस म्हनजे नरक

Tousif Mujawar

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Tousif Mujawar

जे परतंत्र ते खरे दुःख

Tousif Mujawar

केवळ पैशाच्या जोरावर शिक्षण मिळविने अशक्य.

Archana Banage