Tarun Bharat

विचारी पुरुषांच्या हृदयकोशातील बुद्धि हा चिंतामणीच आहे

Related Stories

सुख देतो तो मित्र, दुःख् देतो तो शत्रू

Tousif Mujawar

आधी कष्ट मग फळ, कष्ट नाही ते निष्फळ

Tousif Mujawar

जीवनाच्या अभ्यासातून ग्रंथ निर्माण होते.

Omkar B

अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो

Tousif Mujawar

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते

Tousif Mujawar

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!