Tarun Bharat

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं, पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात कायम असतं

Related Stories

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो

Tousif Mujawar

लहान मुलांचेही संयुक्तिक भाषण ग्राह्य धरावे

Tousif Mujawar

गोष्ट होऊन गेल्यानंतर चिंता करीत बसणे हानिकारक.

Omkar B

नाचता येईना तर अंगण वाकडे

Tousif Mujawar

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Tousif Mujawar

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

Omkar B