Tarun Bharat

सामान्य लोक आपण वेळ कसा घालवावा याचा विचार करतात, पण बुध्दीमान लोक त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करतात.

Related Stories

जर सगळेच गुरु झाले, तर शिष्य कोण होणार ?

Tousif Mujawar

बहुतेक श्रीमंत लोकांना जेवण्याची शक्तीच नसते.

Tousif Mujawar

धन्याचे खर्च होते, कोठावळ्याचे पोटात दुखते

Tousif Mujawar

नम्रता हा शौर्याचा अलंकार

Tousif Mujawar

जे नाही ते आहेसे होत नाही व जे आहे ते नाहीसे होत नाही

Tousif Mujawar

श्रेष्ठ पुरुष दुसऱ्याचे उष्टे कधी घेत नाही

Tousif Mujawar