Tarun Bharat

स्त्रिया निसर्गातःच बुद्धिमान असतात

Related Stories

समाधान ही दैवी देणगी आहे.

Omkar B

अतिशयोक्ती ही असत्याचीच धाकटी बहीण आहे

Tousif Mujawar

आपले अवगुण जाणून ते सुधारणे हीच गुणांची खरी पूर्तता.

Omkar B

चरित्राचा विकास हेच खरे शिक्षण

Tousif Mujawar

जिभेमुळेच लोक जोडले जातात, तर जिभेमुळेच ते दुरावतात.

Archana Banage

माणसाने प्रपंचात असून नसावे

Tousif Mujawar