Tarun Bharat

स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही

Related Stories

राजवाडय़ावर बसला म्हणून कावळा गरुड होत नाही

Tousif Mujawar

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Tousif Mujawar

जेवढय़ा गरजा कमी तेवढे सुख जास्त

Amit Kulkarni

अपयशाच्या कठीण खडकाखालीच यशाच्या पाण्याचा झरा असतो

Tousif Mujawar

अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो

Tousif Mujawar

बोलताना विचार करावा, बोलून विचारात पडू नये

Tousif Mujawar