तरुण भारत

ज्याचे मन स्त्री-लंपट आहे, त्याच्या विद्येचा काय उपयोग

Related Stories

चरित्राचा विकास हेच खरे शिक्षण

Rohan_P

लांडग्याप्रमाणे शत्रुवर अचानक हल्ला करावा

Rohan_P

आसक्ती हा स्वार्थाचा विस्तार

Rohan_P

मरावे परी कीर्तिरुपी उरावे

Rohan_P

हिंसा हे दुर्बलांचे शस्त्र आहे, तर अहिंसा सबळांचे

Rohan_P

जननी व जन्मभूमी या स्वर्गाहूनही श्रेष्ठ आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!