तरुण भारत

योग्य वेळीच कार्याचा आरंभ करावा

Related Stories

कर्माच्या गती गहन असतात

Rohan_P

कोणावरही विश्वास न धरणे, हे मरणापेक्षा दुःखदायक.

Omkar B

परस्त्री,परनिंदा, परद्रव्य ह्या तीन गोष्टींचा मोह टाळावा

Rohan_P

वाईट सवयीचा लवकर प्रतिकार केला नाही, तर ती सबळ होते

Rohan_P

आचरणाशिवाय अनुभव नाही

Rohan_P

लोभ हा पापाचे कारण आहे / पापाचे मूळ लोभात आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!