तरुण भारत

मनुष्याचे वैभव पूर्ण अशाश्वत आहे

Related Stories

कोणतेही काम पूर्ण विचार करुन करावे

Rohan_P

चंद्राचे किरण कधीही उष्ण होत नाही

Rohan_P

अजीर्ण झाले तर जेवण विषासारखे

Rohan_P

विद्यादान हे अन्नदान, नेत्रदान, देहदान, धनदानादिकांहून सर्वश्रेष्ठ दान आहे

Rohan_P

त्वेशाने बोलून राग शांत होत नाही

Rohan_P

जेथे स्त्रियांचा गौरव होतो तेथे देवता रममाण होतात

Rohan_P
error: Content is protected !!