तरुण भारत

कोणतेही काम पूर्ण विचार करुन करावे

Related Stories

पैसा उरला तरी काळजी, खर्च केला तरी काळजी.

Omkar B

शांती आणि क्षमा हे जीवनाचे खरे अलंकार

Rohan_P

प्राणी एकटाच जन्मास येतो व एकटाच मरण पावतो

Amit Kulkarni

सर्वात मोठा अधिकार प्रेमाने व सेवेने प्राप्त होतो

Rohan_P

कोणावरही विश्वास न धरणे, हे मरणापेक्षा दुःखदायक.

Omkar B

आयुष्य जगून समजते. फक्त पुस्तके वाचून नाही.

Rohan_P
error: Content is protected !!