तरुण भारत

वाटेल ते बरळण्यापेक्षा मुळीच न बोलणे चांगले

Related Stories

‘माझे’ ‘माझे’ भ्रांतिचे सर्व ओझे

Rohan_P

शहाण्याने विषाप्रमाणे सन्मानाचा तिटकारा मानावा

Rohan_P

दररोज काही चांगले लिहावे आणि सतत वाचीत राहावे

Rohan_P

सर्व प्रकारच्या शूरांत दानशूर विशेष श्रेष्ठ आहे

Rohan_P

प्राणी एकटाच जन्मास येतो व एकटाच मरण पावतो.

Omkar B

जगण्यातला आनंद चिंता सोडण्यात आहे.

Rohan_P
error: Content is protected !!