तरुण भारत

आपापसातील भयच बाह्य भयापेक्षा अधिक भयंकर असते

Related Stories

परमेश्वराचे नाव सहज उच्चारले तरी ते पातके नाहीशी करते

Rohan_P

जेथे केवळ शब्दांचा सुकाळ तेथे बुध्दीचा दुष्काळ

Rohan_P

आई देहाने गेली तरी प्रेमाने असतेच

Patil_p

चरित्राचा विकास हेच खरे शिक्षण

Rohan_P

संशयितांवर कधीही विश्वास ठेवू नये

Rohan_P

कीर्तिचा पाठलाग करु नका, तिचाकडे पाठ फिरवा

Rohan_P
error: Content is protected !!