तरुण भारत

कोणावरही विश्वास न धरणे, हे मरणापेक्षा दुःखदायक

Related Stories

जेथे स्त्रियांचा गौरव होतो तेथे देवता रममाण होतात

Rohan_P

थेंबथेंब पाणी पडून कधीतरी खडकहु फुटतो

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो

Rohan_P

जीवन हे यश आणि अपयश यांचे मिश्रण आहे

Rohan_P

उत्तम ग्रंथ हे मानसाचे कायमचे मित्र आहेत

Rohan_P

आवक पाहून खर्च करावा

Rohan_P
error: Content is protected !!