तरुण भारत

स्वतः बलाढय़ असला तरी, दुर्बल शत्रूला तुच्छ समजू नये

Related Stories

नियम अगदी थोडा करावा, पण तो प्राणापलीकडे जपावा

Rohan_P

सौंदर्य वस्तूत नसून पाहणाऱयाच्या दृष्टीत असते.

Abhijeet Shinde

झुने ते सर्वच चांगले नाही

Patil_p

ऐकणे आणि प्रत्यक्ष पाहणे यात चार बोटांचे अंतर आहे.

Omkar B

प्राणी एकटाच जन्मास येतो व एकटाच मरण पावतो

Amit Kulkarni

चारित्र्य माणसाच्या आत असेल, तर यश बाहेर

Patil_p
error: Content is protected !!