तरुण भारत

द्रव्याने सुख प्राप्त होतेच असे नाही

Related Stories

जसे कर्म तसे फळ

Rohan_P

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते

Rohan_P

माणसाची सदसद्विवेक बुद्धी म्हणजे परमेश्वराचा आवाज

Rohan_P

आई एवढे थोर दैवत नाही

Rohan_P

पचेल असे आणि हितकर अन्नच खावे

Rohan_P

धैर्याने झगडून विजय मिळवावा लागतो

Rohan_P
error: Content is protected !!