तरुण भारत

निष्काळजीपणाने काही करु नय, नेहमी सावध असावे

Related Stories

अत्युच्ची पदी थोरही बिघडतो, हा बोल आहे खरा

Rohan_P

जिभेमुळेच लोक जोडले जातात, तर जिभेमुळेच ते दुरावतात.

triratna

जीवानसागरात पुस्तके दीपगृहाचे काम करते

Rohan_P

कोणावरही विश्वास न धरणे, हे मरणापेक्षा दुःखदायक.

Omkar B

मी आणि माझेपणा यात दुःखाचे मूळ आहे

Rohan_P

स्वतःवर श्रध्दा असेल, तर ईश्वरावरही श्रध्दा बसेल

Rohan_P
error: Content is protected !!