तरुण भारत

सर्व पापांचे आश्रयस्थान लोभ हेच आहे

Related Stories

चितेपेक्षा चिन्ता अधिक दाहक असते

Rohan_P

अभिमान सोडला की, साधना फळाला येते

Rohan_P

विचारावाचून उत्तर, नेमावाचून गोळीबार – दोन्ही व्यर्थच होत

Rohan_P

आत्मा आणि ईश्वर यांचा संगम म्हणजे आई

Rohan_P

कधीकधी शक्ती पेक्षा युक्ती श्रेष्ठ ठरते

Rohan_P

जर सगळेच गुरु झाले, तर शिष्य कोण होणार ?

Rohan_P
error: Content is protected !!