तरुण भारत

बलिष्ठांना नियम लागू नाहीत. नियम दुर्बलांकरता असतात

Related Stories

मोठय़ा मनुष्याला ‘तू’ असे एकेरी संबोधू नये

Rohan_P

आत्मप्रचीती सर्वात श्रेष्ठ

Patil_p

उजव्या हाताने केलेले दान डाव्या हातालाही कळू देऊ नका

Rohan_P

मनुष्याच्या हावेला मर्यादा नसते

Rohan_P

पुस्तकांसारखा मित्र नाही

Rohan_P

जीवानसागरात पुस्तके दीपगृहाचे काम करते

Rohan_P
error: Content is protected !!