तरुण भारत

माणसाचे अंतःकरण जसे असते, तसे तो बोलतो

Related Stories

कर्माच्या गती गहन असतात

Rohan_P

अज्ञ मनुष्य परिणामाचा विचार न करता अनेक कामे करतो

Rohan_P

जगण्याकरिता खावे, खाण्यासाठी जगू नये

Rohan_P

संशयी मनुष्य नाश पावतो

Rohan_P

मित्रावरुन मनुष्य पारखावा

Rohan_P

आळस हा मनुष्याचा स्वभाव आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!