तरुण भारत

शत्रूचेसुद्धा गुण घ्यावे आणि गुरुचे दोष निंद्य मानावे

Related Stories

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते.

Omkar B

हिंसा हे दुर्बलांचे शस्त्र आहे, तर अहिंसा सबळांचे

Rohan_P

हृदयाला जे फारफार हवं असतं ते पुस्तकात सापडत नाही

Rohan_P

मनुष्याचे वैभव पूर्ण अशाश्वत आहे

Rohan_P

ज्याचे मन स्त्री-लंपट आहे, त्याच्या विद्येचा काय उपयोग

Amit Kulkarni

बगळ्याप्रमाणे अपल्या उद्दिष्टाकडे लक्ष ठेवावे.

Patil_p
error: Content is protected !!