तरुण भारत

मनावर जय मिळवून बुद्धी शुद्ध करणे हे दैवी व्रत आहे

Related Stories

संतोष हेच माणसाचे सर्वात श्रेष्ठ धन आहे

Rohan_P

समाधान ही दैवी देणगी आहे.

Omkar B

ज्ञानाशिवाय मनुष्य पशुवत् आहे

Rohan_P

फुशारक्या मारण्याने कोणी सत्पुरुष होत नाही

Rohan_P

संपूर्णपणे दैवावर विसंबून राहणारा नाश पावतो

Rohan_P

केवळ पैसा मिळून पूर्ण सुख कोणाला मिळणार ?

Rohan_P
error: Content is protected !!