तरुण भारत

सर्व प्रकारच्या शूरांत दानशूर विशेष श्रेष्ठ आहे

Related Stories

जिभ जिंकी तो जग जिंकी

Rohan_P

स्वतःवर श्रध्दा असेल, तर ईश्वरावरही श्रध्दा बसेल

Rohan_P

लवकर निजे लवकर उठे, तया आरोग्य, संपत्ती भेटे

Rohan_P

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात.

Omkar B

सगळ्यांना सगळ येत नाही

Rohan_P

आपली आपण स्तुती करु नये

Rohan_P
error: Content is protected !!