तरुण भारत

वार्धक्याने सुंदर रुपाचा, तर अहंकाराने ऐश्वर्याचा नाश होतो

Related Stories

दांडगाईपेक्षा सामोपचराने पुष्कळशी कार्ये सिद्ध होतात.

Omkar B

दुःखाशिवाय सुख पचत नाही

Rohan_P

द्रव्याने सुख प्राप्त होतेच असे नाही

Rohan_P

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

जाणारा तोल जो सावरतो तोच खरा मित्र

Rohan_P
error: Content is protected !!