तरुण भारत

व्यासंगने विद्या टिकून राहते

Related Stories

जीवनातील अंधःकार नाहीसा करणारी ज्योति म्हनजे हास्य.

Omkar B

ग्रंथा सारखे मित्र नाहीत

Patil_p

स्वतः बलाढय़ असला तरी, दुर्बल शत्रूला तुच्छ समजू नये

Rohan_P

मौन ही काही वेळा फरिणामकारक टीका ठरते

Rohan_P

अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो.

tarunbharat

आधी करावे, मग सांगावे

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!