तरुण भारत

जे धर्माला अनुसरुन बोलतात तेच खरे वृद्ध

Related Stories

केवळ केस पिकले म्हनजे वृद्धत्व येत नाही

Rohan_P

मनाने विचर करुन शुद्ध तेच बोलावे

Amit Kulkarni

मूर्ख मनुष्य दुसऱयाच्या अभिप्रायानुसार आपले मत बनवितो

Patil_p

वाटेल ते बरळण्यापेक्षा मुळीच न बोलणे चांगले

Rohan_P

एकीकडून भ्रष्ट, तो सर्वत्र भ्रष्ट

Rohan_P

अन्न हे पूर्णब्रह्म आहे, ते वाया घालवू नये

Patil_p
error: Content is protected !!