तरुण भारत

कोणत्याही गोष्टीचे मूळ रक्षण करुन ठेवावे

Related Stories

वचन विलंबाने द्यावे, पण दिले की त्वरित पाळावे.

Omkar B

गरजवंताला अक्कल नसते

Rohan_P

उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्

Rohan_P

जेवणातील मिठाप्रमाने गप्पागाष्टीत विनोद असावा

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

Omkar B

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात.

Omkar B
error: Content is protected !!