तरुण भारत

अंतःकरणात परमेश्वराचे ध्यान करणे हेच त्याचे मुख्य पूजन

Related Stories

सहनशक्तीने शक्तीपेक्षा अधिक कामे पार पडतात

Rohan_P

खरोखर निःस्वार्थी, प्रेमळ असे लोक अत्यंत दुर्लभ

Rohan_P

आत्मप्रचीती सर्वात श्रेष्ठ

Patil_p

आसक्ती हा स्वार्थाचा विस्तार

Rohan_P

सौंदर्य वस्तूत नसून पाहणाऱयाच्या दृष्टीत असते.

Abhijeet Shinde

चालीरीती या संस्कारांच्या पडछाया असतात

Rohan_P
error: Content is protected !!