तरुण भारत

नकारात्मक स्वभावाच्या व्यक्तींना प्रतिसाद देणे जितके कमी कराल तेवढे तुमचं जीवन शांततामय होईल.

Related Stories

मनुष्य उत्सवप्रिय असतो

Patil_p

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

वचर अच्चर आणि आचार यात एकता असावी

Rohan_P

एकाच ठिकाणी वृत्ती राहणे ही समाधी

Rohan_P

जीवन हे यश आणि अपयश यांचे मिश्रण आहे

Rohan_P

चालीरीती या संस्कारांच्या पडछाया असतात

Rohan_P
error: Content is protected !!