तरुण भारत

ज्ञानात मिळते तेवढे परम सुख अन्य कशातही नाही.

Related Stories

जिभेमुळेच लोक जोडले जातात, तर जिभेमुळेच ते दुरावतात.

Omkar B

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय दगडाला देवपण येत नाही.

Omkar B

सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, काही सोडून द्यावे लागतात.

Omkar B

पैशांची काळजी घेतली की, रुपय आपोआप जमतात.

Omkar B

चिंता व निद्रा एकत्र नांदत नाहीत

Rohan_P

कालांतराने शरीराची तशीच मनाची जखम भरुन येते

Rohan_P
error: Content is protected !!