तरुण भारत

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते.

Related Stories

आपली आई आणि जन्मभूमी स्वर्गाहून श्रेष्ठ आहेत

Rohan_P

माणुसकीचा ओलावा पैशाच्या उबेपेक्षा श्रेष्ठ असतो.

tarunbharat

काहीतरी कारण असल्यावाचून कोणाचे कोणावर प्रेम नसते

Rohan_P

विचारी पुरुषांच्या हृदयकोशातील बुद्धि हा चिंतामणीच आहे

Rohan_P

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Rohan_P

गरिबाला अक्कल नसते

Rohan_P
error: Content is protected !!