तरुण भारत

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात.

Related Stories

सुविचार केवळ वाचुनयेत, स्वताःच्या आचरणात आणावेत.

Omkar B

मनाला वाटेल ते केल्याने सुख मिळत नाही

Rohan_P

उत्साहामुळे कामे सफल होतात

Rohan_P

जे धर्माला अनुसरुन बोलतात तेच खरे वृद्ध

Rohan_P

अहंकाररुपी मेघ दूर झाला म्हणजे चैतन्य सूर्याचे दर्शन होते

Rohan_P

चांगला मुलगा कुळाचा दिवा

Rohan_P
error: Content is protected !!