तरुण भारत

सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, काही सोडून द्यावे लागतात.

Related Stories

हृदयाला जे फारफार हवं असतं ते पुस्तकात सापडत नाही

Rohan_P

निरोगी मनामुळे शरीर निरोगी होते

Rohan_P

मनाची विशालता सर्वात चांगली

Rohan_P

वय वाढले म्हणजे गुण वाढतात असे नाही.

Omkar B

सर्वांच्या कल्याणातच आपले कल्याण साधते

Rohan_P

देहाचे विसर हेच आनंदाचे खरे चिन्ह

Rohan_P
error: Content is protected !!